Általános Szállítási Feltételek (ÁSzF)

Leonhard Kurz Hungária Kft Általános Szállítási Feltételek (ÁSzF)
Vállalkozások részére történı fóliaszállítás

Érvényesség kezdete: Január 2011

1. Érvényesség
1.1. A jelen Altalanos Szallitasi Feltetelek kizarolag azon foliaszallitasokra es szolgaltatasokra (ideertve a kesz dekorokkal kapcsolatos applikacios szolgaltatasokat is - egyuttesen "szallitasok"-) vonatkoznak, melyeket a cegunk, (a tovabbiakban) mint szallito es partnerunk, (a tovabbiakban) mint megrendelıkozott fennallo szerzıes alapjan teljesitunk.

1.2. A jelen ASzF-tı elterıfeltetelek csak abban az esetben ervenyesek, ha azokat ajanlatunkban kifejezetten rogzitettuk.

2. Ajánlat
2.1. A szallito foliainak minısegi tulajdonsagaival kapcsolatos adatokra - kifejezetten es vegervenyesen - a mindenkori Mőszaki Specifikacio iranyado.

2.2. A szallito az ajanlathoz tartozo dokumentumok (ugymint abrak, rajzok, tervek, konstrukcios dokumentumok, stb.) tekinteteben a vonatkozo valamennyi tulajdon - es szerzıi jogot fenntartja.

2.3.1. A szallito az ajanlatat annak kiadasatol szamitott 45 napig tartja fenn (ajanlati kotottseg).

2.3.2. A megrendelesnek tartalmaznia kell a szallitando termek mennyiseget,, mőszaki leirasat, valamint a kivant szallitasi hataridıt.

2.3.3. A szallito a megrendelest visszaigazolja. A visszaigazolas tartalmazza a szallitando termek megjeloleset (tipus, mennyiseg), a termek varhato szallitasi idejet, az ellenerteket, az egyszeri koltsegeket. A visszaigazolas feltetele tovabba, hogy az osszes adat es igenybejelentes, valamennyi technikai reszlet, fizetesi

es egyeb feltetelek, amelyek a termek szallitasat befolyasolhatjak, megfelelı idıben rendelkezesre alljanak.

3. Szállítási feltételek, a kárveszély átszállása
3.1. Az ar: a KURZ EXW telephelyi arat ("teljesites helye" - Incoterms® 2010 alapjan, gyari telephelyi ar), es a csomagolas dijat foglalja magaban.

3.2. Az arak netto euro-arak, melyekhez a szallitas idıpontjaban jogszabaly szerint ervenyes afa kerul felszamitasra, tovabbi levonas nelkul.

3.3. A szallito fenntartja maganak a jogot, hogy az 500,00 EUR netto ar alatti szallitasok eseten 30,00 EUR osszegő atalany kismennyisegi felarat szamitson fel.

3.4. A szallito reszszallitasra jogosult, amennyiben az a megrendelınek nem okoz szamottevı hatranyt.

3.5.1. A teljesites helye elterı megallapodas hianyaban a L. Kurz Hungaria Kft telephelye (EXW L.Kurz Hungaria Kft, Budapest). A karveszely a teljesites helyen - az atveteltıl kezdıdıen /EXW L.Kurz Hungaria Kft) - szall at a megrendelıre, a megrendelı az atveteltıl kezdıdıen viseli a termekkel kapcsolatos valamennyi

karveszelyt. Ez a rendelkezes alkalmazando ingyenes hazhoz szallitas eseten is, ha a szallitmany elkuldesre, tovabbitasra vagy elvitelre kerult.

3.5.2. A teljesites feltetele: irasbeli megrendeles es annak visszaigazolasa.

A termek atadasanak feltetele a megrendelı ceges irasbeli meghatalmazasa az altala kijelolt fuvarozo reszere. Amennyiben a termeket a megrendelı szemelyesen

veszi at, ugy eljaro kepviselıje igazolni koteles az atvetelre iranyulo jogosultsagat. (tovabbi feltetel: 6.7.4)

4. Saját szállítás jogának fenntartása
Abban az esetben, ha a szerzıdesben megjelolt szallitmany nem all rendelkezesre, (a szallito beszallitoja teljesitesenek elmaradasa, vagy keszlethiany miatt) ugy a szallitot megilleti mas,azonban minısegben es arban egyenertekő szolgaltatas

nyujtasanak joga.

Amennyiben az ilyen teljesites a szallitonal akadalyba

utkozik, ugy a szallitot megilleti a szerzıdestıl tortenı elallas joga.

5. Fizetési feltételek
5.1. Elterı megallapodas hianyaban a szamlak azonnal,levonas nelkul esedekesek.

5.2.1. A megrendelı csak a szallito altal nem vitatott vagy a szallitoval szemben fennallo es jogerısen megallapitott koveteleseit szamithatja be a szallito kovetelesebe.

5.2.2. Az ellenerteket a megrendelı szamla elleneben, az annak keltetıl szamitott 30 napon belul, banki atutalassal teljesiti a szallito BNP-Paribas-13100007-00000002-02173007 sz. bankszamlajara a szamlaban feltuntetett adatok szerint.

5.2.3. A szallito a teljesitest a megrendelı, vagy annak megbizott fuvarozoja altal alairt szallitolevel masodpeldanyaval igazolja.

6. Szállítási határidık
6.1. A szerzıdeses szallitasi hataridı a szallitora akkor kotelezı, ha a teljesiteshez szukseges es a megrendelı altal szolgaltatando valamennyi dokumentumot, (igy

kulonosen: engedely, terv, stb.) a szallito reszere a megrendelı megfelelı modon es idıben atadja, tovabba betartja a szerzıdes szerinti fizetesi felteteleket es

egyeb kotelmeket. Amennyiben ezen felteteleknek a megrendelı nem tesz hataridıben eleget, ugy a szallitot terhelı hataridık a megrendelı kesedelmenek idejevel megfelelıen meghosszabbodnak, kiveve, ha a kesedelem a szallitonak felrohato.

6.2. Amennyiben a kesedelem oka vis major (ugymint mozgositas, haboru, felkeles, sztrajk, kizaras, stb.), ugya hataridık a kesedelem idejevel meghosszabbodnak.

6.3. Szallitoi kesedelem eseten a megrendelı jogosult karteritesi igennyel elni, amennyiben bizonyitja, hogy a kesedelembıl kara keletkezett. A karterites merteke a

kesedelem minden teljes hete utan, a megrendelı altal nem hasznalhato szallitmany-resz netto aranak 0,5%-a, azonban osszesen legfeljebb 5%.

6.4. A megrendelıt a szallito kesedelme miatt a 6.3. pontban meghatarozottakon felul tovabbi karteritesi igeny, tovabba a teljesites helyett karteritesi igeny nem illeti

meg, azt nem ervenyesithet a szallitasi hataridı lejartat kovetıen (tovabba annak okan) sem. Kivetelt kepez ez alol, ha a szerzıdesszeges oka a szallito szandekos

vagy sulyosan gondatlan magatartasa, tovabba az elet, a testi epseg vagy az egeszseg szallitonak felrohato serelme.

6.5. A szerzıdestıl a megrendelı csak a szallito felrohato kesedelme miatt allhat el. Az elallas tovabbi feltetele, hogy a megrendelı a teljesitesre megfelelı pothataridıt

jeloljon meg azzal a kifejezett nyilatkozattal, hogy annak eredmenytelen elteltet kovetıen a szallitast visszautasitja. Ez azonban nem jelenti a bizonyitasi

teher megrendelı hatranyara tortenı megvaltoztatasat.

6.6 A megrendelı a szallito igenye eseten megfelelı hataridın belul nyilatkozni koteles arrol, hogy a szallitoi kesedelem miatt el az elallasi jogaval, vagy tovabbra is

igenyt tart a szerzıdes teljesitesere.

6.7.1. Egyeb rendelkezesek: A termek varhato (vallalt) szallitasi idejet a konkret megrendeles visszaigazolasa tartalmazza. A szallitasi hataridı kezdı napja a

megrendeles visszaigazolasanak napja. Az ajanlatban megjelolt szallitasi hataridı tajekoztato jellegő.

6.7.2. A szallito a megrendelt aru rendelkezesre allasarol a megrendelıt ertesiti. A megrendelı koteles az ertesites kezhez veteletıl szamitott 24 oran belul az arut

elszallitani.

6.7.3. A teljesites az arunak a megrendelı, vagy az altala megbizott fuvarozoja altal tortenı elszallitasaval tortenik meg, a teljesitest az aru sertetlenseget (bontatlansagat) is rogzitı szallitolevel igazolja.

6.7.4. Biztonsagi besorolasu aru eseten: Az arut a megrendelı (illetve annak irasban felhatalmazott kepviselıje) veheti at. Amennyiben a megrendelı nem szemelyesen, hanem megbizott fuvarozoja altal veszi at az arut, ugy a fuvarozonak rendelkeznie kell a szukseges dokumentumokkal (a megrendelı altal adott irasbeli felhatalmazassal az aru egyszeri, eseti atvetelere, tovabba a szallitolevel -sertetlen csomagolasu atvetelt igazolo - alairasara).

7. Tulajdonjog-fenntartás
7.1. A szerzıdesben megjelolt es szolgaltatott valamennyi aru ("fenntartasos aru") a szallitonak a megrendelıel szemben fennallo osszes igenye teljesiteseig a szallito

tulajdonaban marad. Amennyiben a szallitot megilletıosszes biztositeki jog erteke tobb, mint 20%-kal meghaladja a szerzıes szerinti osszes biztositott igeny

osszeget, a szallito a megrendelıerre iranyulo kerelme eseten a biztositeki jogok megfelelıreszet elengedi.

7.2. A tulajdonjog-fenntartas fennallasa alatt a megrendelıa fenntartasos arut nem adhatja zalogba, nem ruhazhatja at (biztositekkent sem). A megrendelıkoteles

haladektalanul, irasban ertesiteni a szallitot, ha az arura zalogjogi rendelkezes tortent, lefoglalasra kerult vagy harmadik szemelyek az arurol barmilyen modon

rendelkeztek, vagy azzal kapcsolatosan beavatkoztak.

7.3. A fenntartasos aru megrendelıaltali tovabbertekesitese a szokasos uzletmenet soran es azzal a feltetellel tortenhet, ha a megrendelıa sajat vevıetı megkapja az ellenerteket, vagy a megrendelıfenntartja a jogot, hogy a tulajdon csak akkor szall at az ıvevıere, amikor az teljesiti fizetesi kotelezettsegeit.

7.4. A szallito tulajdonjoga a fenntartasos arun fenn marad annak a megrendelıaltali feldolgozasa kozben, es azt kovetın a "egtermeken" sem szőik meg. A fenntartasos arun a szallito tulajdonjoga a vegtermekben folytatodik; a vegtermeken kozos tulajdont szerez a fenntartasos aru ertekenek a vegtermek ertekehez viszonyitott aranyaban mindaddig, amig a megrendelıeleget nem tesz a fizetesi (es/vagy egyeb szerzıeses) kotelezettsegenek.

7.5. A szerzıes megkotesevel a megrendelıa fenntartasos aru tovabbertekesitesebı vagy feldolgozasabol a sajat vevıevel szemben fennallo koveteleseit a szallito

megrendelıfele fennallo kovetelesenek osszegeben a szallito javara -biztositekul - engedmenyezi. Ez nem erinti a szallito 7.1. pont szerinti elengede kotelezettseget.

7.5.1. Az aru az ellenertek hianytalan megfizetesevel

egyidejőleg kerul a megrendelı tulajdonaba.

7.6. A megrendelı szerzıdesszegese, kulonosen fizetesi kesedelem eseten az alabbiak ervenyesek:

7.6.1. A szallito altal a megrendelıi szerzıdesszeges megszuntetesere kitőzott megfelelı hataridı eredmenytelen eltelte utan a szallito jogosult a szerzıdestıl elallni es a fenntartasos arut visszavenni; a megrendelı koteles ezen aru kiadasara. A hataridımegjeloles nelkulozhetısegevel kapcsolatos jogszabalyi

rendelkezeseket a fentiek nem erintik.

7.6.2. A szerzıdestıl tortenı elallas kifejezett nyilatkozattal tortenik es csak igy ervenyes. A tulajdonjog-fenntartas ervenyesitese es a fenntartasos aru ezzel kapcsolatos visszavetele onmagaban nem jelenti a szerzıdestıl

tortenı elallast es elallas nelkul is gyakorolhato.

8. Kellékszavatosság
A kellekszavatossagi felelısseg ervenyes feltetelei:

8.1. A szallito foliainak minısegi tulajdonsagai az egyes foliatipusokra vonatkozo mindenkori Mőszaki Specifikacioban ("MS") kerulnek kizarolagos joghatallyal

meghatarozasra. Az ott nem szereplıtulajdonsagok egyike sem kepezi a szallito kellekszavatossagi felelısegenek targyat. A mindenkori foliatipus tervezett

felhasznalasi celra valo alkalmassaganak vizsgalata kizarolag a megrendelıkotelezettsege es felelısege.

8.2. Amennyiben a karveszely atszallasanak idıontjaban a szallito altal szallitott folia a mindenkori MS-ben meghatarozott minıegi tulajdonsagokkal nem

rendelkezik ("ellekhiba"), ugy a szallito - valasztasa szerint - teritesmentes utojavitast vagy koltsegmentes cseret ("otteljesites") vegez.

8.3. A kellekszavatossagi idıa potteljesitessel nem kezdıik ujra (8.4.).

8.4. A kellekszavatossagi igenyek 12 honap alatt evulnek el, kiveve azon igenyeket, melyekre a vonatkozo jogszabalyok ennel hosszabb elevulesi idı irnak

kotelezın elı vagy ha az igeny alapja a szallito felelısegi korebe tartozoan az elet, a testi epseg vagy az egeszseg serelme, szandekos vagy sulyos

gondatlansaggal elkovetett szallitoi kotelezettsegszeges, tovabba valamely hianyossag rosszhiszemőelhallgatasa. A kellekszavatossagi idıfelbeszakadasaval, nyugvasaval vagy ujrakezdıesevel kapcsolatos altalanos jogszabalyi rendelkezeseket a fentiek nem erintik.

8.5. A megrendelıaz altala eszlelt kellekhibat haladektalanul irasban koteles bejelenteni. A bejelentes ervenyessegenek feltetele a zaroszalag szallitmannyal

kapcsolatos adatainak (batch szam, vonalkod) egyidejőkozlese.

8.6. Ha a megrendelımegfelelıidı belul nem ad lehetıeget a potteljesitesre, ugy a szallito mentesul a kellekszavatossagi felelıseg alol.

8.7. A potteljesites eredmenytelensege eseten a megrendelı-az esetleges karteritesi igenyek (12.) serelme nelkul -valaszthat a szerzıestı tortenıelallas, vagy az arleszallitas kozott.

8.8. A megallapodott minıegi tulajdonsagoktol fennallo jelentektelen elteres, a hasznalhatosag jelentektelen csorbulasa, tovabba azon karok, melyek a karveszely atszallasat kovetın hibas vagy hanyag kezeles vagy a szerzıes alapjan nem feltetelezett kulonleges kulsıbehatas alapjan keletkeztek, nem kepezik

kellekszavatossagi igeny alapjat, ezen jogcimeken igeny nem ervenyesithetı

8.9. Potteljesites eseten, amennyiben a szallitmanyt az eredeti teljesites helytı elterıhelyre kell szallitani, a megrendelınem ervenyesitheti a potteljesites soran

felmerult esetleges raforditasai, elsıorban szallitasi, uti, munka- es anyagkoltsegei megteriteset, ezen igenye kizart.

8.10. A megrendelıa szallitoval szemben csak akkor es annyiban ervenyesithet visszkereseti igenyt, amennyiben a megrendelı a sajat vevıjevel nem kotott a jogszabaly szerinti kellekszavatossagi igenyeken tulmutato megallapodast. A vevı velunk szembeni esetleges visszkereseti igenyenek mertekere egyebekben a 8.8. pont rendelkezesei iranyadoak.

8.11. A megrendelı kellekszavatossagi felelıssegbıl eredı, es a 8. pontban szabalyozottakat meghalado vagy azoktol elterı igenyei, kulonosen karteritesi igenyei kizartak. A karteritesi igenyekre egyebekben a 12. pont

vonatkozik.

9. Oltalmi jogok megsértése, egyéb jogi hiányosságok
9.1. A szallito - elterı megallapodas hianyaban - belfoldon harmadik szemelyek ipari oltalmi jogaitol es szerzıi jogaitol ("oltalmi jogok") mentes szallitast vegez.

Amennyiben harmadik szemely az oltalmi jogok - szallito altal teljesitett es a megrendelıaltal szerzıesszerőn hasznalt szallitmany eseten - megsertese miatt jogos igenyt tamaszt a megrendelıel szemben, a szallito a 8.4. pontban meghatarozott idı belul az alabbiak szerint felel:

9.1.1. A szallito valasztasa szerint es sajat koltsegen vagyhasznalati jogot szerez az adott szallitmanyra - azt ugy megvaltoztatva, hogy ne seruljon az oltalmi jog -, vagykicsereli a szallitmanyt. Ha ez megfelelıfeltetelekkel nem lehetseges, a megrendelı megilleti a torvenyes elallasi vagy arleszallitasi jog. A 8.6. es a 8.10. pontok rendelkezesei ebben az esetben is megfelelın ervenyesek.

9.1.2. A fenti kotelezettsegvallalas- es teljesites feltetele, hogy a megrendelıhaladektalanul irasban ertesiti a szallitot a harmadik szemelyek altal ervenyesitett igenyekrı, nem ismeri el a jogsertest, es a szallito javara tartja fenn

valamennyi elharito intezkedes es egyezsegi targyalas jogat. Ha a megrendelıkarenyhitesi vagy egyeb fontos okbol beszunteti a szallitmany hasznalatat, koteles felhivni a harmadik szemelyek figyelmet, hogy a

hasznalat beszuntetese nem jelenti az oltalmi jog megsertesenek elismereset.

9.2. Amennyiben az oltalmi jog megsertese a megrendelıek felrohato, ugy a megrendelıigenye es annak ervenyesithetıege kizart.

9.3. Kizart tovabba a megrendelıigenye abban az esetben is, ha az oltalmi jog megserteset a megrendelıspecialis iranyelvei, a szallito altal elıe nem lathato alkalmazas, vagy a szallitmany megrendelıaltali megvaltoztatasa vagy idegen, nem a szallito altal szallitott termekekkel tortenıegyuttes alkalmazasa okozza.

9.4. Egyeb jogi hianyossagok fennallasa eseten a 8. pont rendelkezesei megfelelın ervenyesek.

9.5. A megrendelıjogi hianyossagbol eredı a 9. pontban szabalyozottakon tulmutato vagy azoktol elterıigenyei, kulonosen karteritesi igenyei kizartak. A karteritesi

igenyekre egyebekben a 12. pont vonatkozik.

10. A megrendelı szolgáltatásai
A megrendelı felel azert, hogy az altala rendelkezesre bocsatott dekorok, ceglogok, aruvedjegyek, eredeti hologramok, illetve presszerszamok es hasonlo alakito

elemek hasznalata es a szallito reszere tortenı tovabbadasa - fuggetlenul a hordozokozegtıl - ne sertse harmadik szemelyek jogait. A megrendelı mentesiti a szallitot harmadik szemelyek ilyen igenyeitıl.

11. Lehetetlenülés, a szerzıdés módosítása
11.1. Amennyiben a teljesites a szallito erdekkoreben felmerulı okbol valik lehetetlenne, a megrendelı jogosult karteritest kovetelni, kiveve, ha a lehetetlenules

a szallitonak nem rohato fel. A lehetetlenulesre alapitott megrendelıi karteritesi igeny felsı hatara a megrendelı altal nem hasznalhato szallitmany-resz ertekenek max.

10%-a. Ez a rendelkezes nem alkalmazhato abban az esetben, ha a szallito karfelelıssege szandekossag, sulyos gondatlansag, illetve az elet, a testi epseg vagyaz egeszseg serelme miatti kotelezıen fennallo felelısseg alapjan all fenn; ezzel nem jar egyutt a bizonyitas terhenek a megrendelı hatranyara tortenı

megvaltoztatasa. A megrendelı elallasi jogat a fentiek nem erintik.

11.2. Amennyiben vis major esemenyek (6.2.) szamottevıen megvaltoztatjak a szallitas gazdasagi jelentıseget vagy tartalmat, illetve szamottevı hatast gyakorolnak a KURZ, mint szallito mőkodesere, a szerzıdes a

johiszemőseg szem elıtt tartasaval megfelelıen modositasra kerul. Amennyiben a teljesites a szallito szamara a indokolatlanul hatranyos, gazdasagtalan, ugya szallitot megilleti az elallas joga. Ezen jog gyakorlasarol az esemeny sulyanak felismereset kovetıen a szallito haladektalanul ertesiti a megrendelıt akkor is, ha a megrendelıvel korabban a szallitasi hataridı meghosszabbitasaban allapodtak meg.

12. Egyéb kártérítési igények
12.1.1. A megrendelı fentieken tuli karteritesi es koltsegteritesi igenyei jogalaptol fuggetlenul - kulonosen a kotelmi jogviszonybol szarmazo kotelezettsegek megszegese es meg nem engedett cselekmenyek miatt - kizartak.

12.1.2. A szallito legjobb tudasa szerint nyujt alkalmazastechnikai es egyeb tanacsot, ez azonban nem kepezi a megrendelı altal ervenyesithetı karteritesi felelısseg alapjat. es kulonosen nem mentesiti a megrendelıt a folia - tervezett felhasznalasi cellal kapcsolatos - vizsgalatanak felelıssege alol. Ez ervenyes abban az esetben is, ha a szallito reszere ismert a megrendelı felhasznalasi celja.

12.1.3. Az elızı 1. es 2. pont rendelkezesei nem ervenyesek -ervenyuket vesztik - abban az esetben, amennyiben a szallito felelıssege a vonatkozo jogszabalyban

(kulonosen a termekszavatossagra vonatkozo jogszabalyban) megjelolt szandekos, vagy sulyosan gondatlan magatartasa, tovabba az elet, a testi epseg

vagy az egeszseg serelmevel tortenı eljarasa, illetve felrohato szerzıdesszegese alapjan all fenn. Ezekben az esetekben is a vonatkozo jogszabaly rendelkezese

az iranyadoak es kotelezı erejőek.

12.1.4. A szallito sulyos szerzıdesszegese miatti karteritesi kotelezettseg csak a szerzıdestipikus, elıre lathato karokra vonatkozik, szandekossag, sulyos gondatlansag illetve az elet, a testi epseg vagy az egeszseg serelmevel jaro es felrohato szerzıdesszeges eseten azaltalanos szabalyok ervenyesek.

12.2. Amennyiben a 12. pont szerinti szallitoi felelısseg kizart vagy korlatozott, az azonosan ervenyes a szallito alkalmazottai, munkavallaloi, munkatarsai es a

teljesitesben kozremőkodı egyeb szemelyek szemelyes felelıssegere is, nem ervenyes azonban a torvenyes kepviselık es a vezetı tisztsegviselık szemelyes

felelıssegere.

12.3. A kellekszavatossagi igenyekkel osszefuggı es a 12. pont szerinti karteritesi igenyek a 8.4. pont szerint ervenyes kellekszavatossagi idı lejartaval elevulnek.

Szandekossag vagy a vonatkozo jogszabaly szerinti kotelezı felelıssegre alapitott karteritesi igenyek eseten a torvenyes elevulesi rendelkezesek ervenyesek.

12.4. A 12. pont rendelkezeseivel nem jar egyutt a bizonyitas terhenek a megrendelı hatranyara tortenı megvaltoztatasa.

13. Az információk bizalmas kezelése
13.1. A szerzıdı felek a masik feltıl kapott informaciokat, ismereteket, dokumentumokat - beleertve az abrakat, rajzokat, terveket, konstrukcios dokumentumokat,amelyeket peldaul ajanlattetel kereteben a szallito a

megrendelı reszere atad - ("informaciok") csak a szerzıes celjara hasznaljak, bizalmasan kezelik, es a masik fel kifejezett irasos engedelye nelkul nem teszik

harmadik szemelyek reszere hozzaferhetıe. Ez nem ervenyes azokra az informaciokra, amelyek kezhezvetelkor kozismertek, vagy a fogado fel szamara

kezhezvetelkor mar ismertek voltak anelkul, hogy titoktartasi kotelezettsege lett volna, vagy amelyeket azutan egy tovabbadasra jogosult harmadik szemely ad

at, vagy amelyeket a fogado fel a masik fel titokban tartando informacioinak felhasznalasa nelkul alakit ki.

13.2. A megrendeles elmaradasa eseten az informaciokat a megrendelı haladektalanul koteles a szallito reszere visszaszolgaltatni, visszatartasi joga kizart.

14. Bírósági illetékesség
Peres eljaras eseten kizarolag a szallito szekhelye szerinti birosag illetekes.

15. Alkalmazandó jog
Az alkalmazando jog a magyar. Az ENSZ nemzetkozi aruertekesitesi szerzıdesekre vonatkozo 1980.04.11-i egyezmenye nem kerul alkalmazasra azutan egy tovabbadasra jogosult harmadik szemely ad at, vagy amelyeket a fogado fel a masik fel titokban tartando informacioinak felhasznalasa nelkul alakit ki.

16. Mellékletek
A szerzıdes es/vagy arajanlat, tovabba a visszaigazolt megrendeles (a letrejott ugylet) elvalaszthatatlan mellekletet kepezi (annak ervenyessegi feltetele) a jelen

ASzF, tovabba a Mőszaki Specifikacio.

17. Érvényesség
A jelen ASzF a szallito altal adott ajanlat elfogadasaval, a megrendelı altal a szallito reszere adott megrendelessel, es/vagy a szerzıdes megkotesevel a megrendelı altal elfogadottnak minısul.

 

 

keyboard_arrow_up